Wanneer een hooggevoelig kind naar school gaat, zal het tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe klas. Veel van jullie zullen herkennen dat je HSK (HoogSensitiefKind) de neiging heeft de kat uit de boom te kijken. Het kost tijd om zich veilig en op zijn gemak te voelen.Vertrouwen in de leerkracht en de klasgenootjes is in dit proces heel belangrijk. Je gevoelig kind moet zich veilig voelen om zich te laten zien en actief deel te nemen aan groepsactiviteiten. Als die veiligheid niet gevoeld wordt, zal je kind liever alleen spelen, lekker rustig in een hoekje met een boek of een puzzel. Dit heeft niets te maken met minder sociaal gedrag, maar alles met een natuurlijke manier om zichzelf tegen een overvloed aan prikkels te beschermen.

Wat kun je doen om je kind hierin te begeleiden?

 • Zorg voor een goede voorbereiding
  Vertel wat er gaat gebeuren, hoe de dag er ongeveer uit zal gaan zien, wie hem weer op komt halen en dergelijke. Geef oprecht gelegenheid om vragen te stellen en zorgen te uiten.
 • Zorg dat je er zelf een goed gevoel over hebt
  Als jij je als ouder enorm zorgen maakt, zul je dit uitstralen op je kind. Besteed hier aandacht aan en doe wat je kunt om vertrouwen te hebben.
 • Leg je kind uit dat het mag leren en dat het beter zal worden
  Veel gevoelige kinderen stellen hoge eisen aan zichzelf en vinden eigenlijk dat ze alles in één keer goed moeten kunnen. Leg uit dat dit niet hoeft en ook niet kan. Je bent op school om te leren. Je leert lezen, schrijven, maar ook hoe je met anderen om kunt gaan en hoe je voor jezelf kunt opkomen.
 • Houd er rekening mee dat niet iedereen het begrip HSP kent of serieus neemt. Misschien mag je een leerkracht of ouder hierin onderwijzen…
 • Als je kind huiswerk heeft, zal hij een geschikte omgeving nodig hebben om dit te doen. Neem dit serieus. Andere kleren aan, de juiste temperatuur, het juiste kopje thee, die ene pen. Alles kan belangrijk zijn.
 • Als je kind van school komt, kan het behoefte hebben zich op te laden of juist te ontladen na een drukke dag. Het ene kind doet dit in stilte met een boekje onder de tafel, het andere kind moet juist energie kwijt en wil bewegen. Luister naar je kind, hij weet precies wat hij nodig heeft.
 • Weet dat veranderingen – zoals een andere leerkracht, naar school na een vakantie, een ander lokaal – ervoor kunnen zorgen dat je kind zich weer onveilig voelt. Soms verloopt het vloeiend, soms heeft je kind tijd nodig om weer op zijn gemak te zijn.
 • Zorg dat je kind goed geaard is. Hier zal ik een andere keer op terug komen.

Wat was voor jou en jouw kind dé tip om het op school fijn te hebben?

Vergelijkbare berichten