Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van hoogsensitieve personen (HSP). In 2009 begon ik als kindercoach en werkte ik vooral met kinderen en hun ouders. Gaandeweg wisten ook steeds meer volwassenen (met of zonder kinderen) de weg naar mijn praktijk te vinden voor zichzelf. Vooropgesteld: Hoogsensitief is iets dat je bént, je hébt het niet. Hoogsensitiviteit is een eigenschap en zeker geen (gedrags-)stoornis.

Voor veel kinderen zonder het “zintuiglijk filter” – om het simpel te stellen – is onze wereld één bron van prikkels die ze in een bijna constante staat van overweldiging brengt. Het resultaat is dat veel van deze kinderen vaak heel moe zijn, concentratieproblemen hebben en zich onbegrepen, anders en eenzaam voelen. Ik voelde me als kind als van een andere planeet en dat voelde niet fijn.

Thema’s waar veel gevoelige volwassenen mee worstelen, zijn het stellen van grenzen, nee zeggen, zichzelf wegcijferen, zich ongehoord en onbegrepen voelen, spanning ervaren in relaties en op de werkvloer en een tekort aan energie.

HSP laat zich in verschillende delen zien: Enerzijds zijn hooggevoelige mensen zich constant bewust van alle prikkels om hen heen. Alles komt voor de volle 100% binnen. Altijd en overal. Dit kost veel energie en maakt focus of keuzes maken soms erg lastig.

Anderzijds kost het meer tijd om van de prikkels bij te komen en dit wordt vaak over het hoofd gezien. Dus weten hoe je ontspant en hoe je kunt bijtanken is echt heel belangrijk.

Wat een onderbelicht, maar belangrijk deel van de eigenschap hoogsensitiviteit is, is het diepe verwerken. Van alles en iedereen, altijd. Ons hoofd staat nooit stil. We zijn sterren in nadenken, verbanden leggen en vooruit zien. Niet zelden lopen HSP hierdoor een aantal stappen voor op anderen, want dan het ongewenste effect van verwijdering met zich meebrengt. Je kunt elkaar dan niet meer volgen, begrijpen.

Het kost zelfkennis en -inzicht om hiermee om te gaan. Ik vind het heel belangrijk kinderen én hun ouders te wijzen op de mogelijkheden van hooggevoelig zijn en dat deze eigenschap geen beperking, maar een kracht is.

Heb je een vraag of kan ik iets voor je doen? Aarzel niet en neem contact met me op.